ملات-اسکوپ چسبی

توصیه های فنی نصب سرامیک های پرسلانی در بدنه با روش ملات-اسکوپ چسبی

در صورتی که شرایط اجرای روش نصب خشک و یا نصب با چسب فراهم نبوده و یا سطح زیرکار تراز نباشد امکان استفاده از روش ملات-اسکوپ با چسب نیز وجود دارد. در این روش که ترکیب استفاده از روش ملات-اسکوپ و چسب می باشد، سرامیک های پرسلانی به وسیله کلیپس ها و مفتول پشت آنها بصورت مکانیکی به زیر کار متصل شده و چسب پایه سیمان نیز سرامیک ها را بصورت شیمیایی به ملات پشت آنها متصل کرده و اطمینان و کارایی نصب را تضمین می نماید. در این روش پس از خشک شدن چسب پشت سرامیک ها آنها را با روش سنتی ملات ماسه-سیمان (دوغابی) نصب می کنیم. در ادامه مراحل نصب به این روش توضیح داده شده است.

  • ابتدا با استفاده از دستگاه شیار زن در پشت سرامیک ۴ عدد شیار (به فاصله حدودی ۱۰ سانتیمتر از لبه سرامیک) جهت تعبیه اسکوپ ایجاد می شود.
  • سپس پشت سرامیک ها را با چسب پایه سیمان با مشخصات فنی C2TE S1 و با ماله دندانه دار نمره ۱۰ بصورت شیاردار پوشش داده بگونه ای که فضای خالی شیارها نیز پر شود. در این حالت مصرف چسب برای هر متر مربع حدود ۴-۳ کیلوگرم خواهد بود.
  • پس از اجرای چسب، کلیپس های مخصوص را در داخل شیارها تعبیه می کنیم. (در حین این کار چسب داخل شیار در اثر حرکت کلیپس به جلو رانده می شود و زائده های کلیپس در داخل شیار درگیر می شود.
  • پس از خشک شدن چسب پشت سرامیک ها (حدود ۲۴ ساعت)، امکان نصب فراهم است.

  • از سیم فولادی ضد زنگ با قطر۲ mm در فضای داخلی و قطر ۴ mm در نمای خارجی بصورت موازی و در طول به منظور ایجاد فضای ملات خور در پشت سرامیک ها استفاده کنید. سیم فولادی ضد زنگ را تا حد امکان از پشت سرامیک فاصله دهید تا ملات خور مناسبی بدست آید.
  • برای پر کردن فضای پشت سرامیک ها از ملات پرکننده ماسه-سیمان ۱:۵ استفاده کنید. از بکارگیری سیمان خشک جهت تسریع در خشک شدن ملات پشت سرامیک اکیداً خودداری کنید.
  • بند مناسب برای اجرای سرامیک ها در بدنه فضای داخلی ۱۰-۳ و در بدنه فضای بیرونی ۱۰-۸ بوده و توصیه می شود بندها با مواد بندکشی پایه سیمانی مناسب پر شوند.
  • در فواصل حدود ۸-۴ متر طول به منظور تحمل تنش های بین سرامیک و زیرکار درزهای انبساط با عرض ۱۰ میلیمتر در نظر گرفته شود و این درزها با مواد انعطاف پذیر پلی اورتان یا پروفایل های درز انبساط پر شوند.
  • در تمامی مراحل از نظافت سطح سرامیک ها اطمینان حاصل کنید.

 ⇐ جهت دانلود بر روی ” توصیه های فنی نصب سرامیک های پرسلانی با روش ملات-اسکوپ چسبی” کلیک فرمایید.

واحد آموزش، تحقیقات و پشتیبانی فنی شرکت پیشگامان معماری آریا

نظرات کاربران