نصب خشک (KEIL)

“توصیه های فنی نصب سرامیک های پرسلانی با روش نصب خشک پنهان(Keil) “

این سیستم راه حلی است برای استفاده از اسلب پرسلانی، بر روی نمای ساختمانها که به طراحان امکان تحقق رویاهایشان را می دهد. روش های پیشنهادی ذیل  صرفاً جهت ارائه ایده ای جهت نصب سرامیک به صورت خشک ارائه گردیده است . روش های متفاوت اجرائی توسط شرکت های مهندسی نما رایج می باشد. لذا مصرف کنندگان محترم لازم است با توجه به شرایط پروژه و بررسی نکات فنی در خصوص روش مناسب تصمیم گیری نمایند.

سیستم انکر-بولت نیز یکی از روش های نصب سرامیک به روش خشک می باشد که به نام روش KEIL شناخته می شود. در این روش با استفاده از مته مخصوص سوراخ هایی در پشت سرامیک ایجاد می شود. انکر ویژه این سیستم با استفاده از پیچی که داخل سوراخ تعبیه می شود اسلب سرامیک را بر روی نما سوار می کند.

مراحل نصب سیستم نصب پنهان (Keil) عبارت است از:

۱-     تهیه نقشه شاپ بر اساس وضعیت موجود نمای ساختمان.

۲-     در صورت لزوم اجرای زیرسازی فولادی (قوطی کشی فولادی) جهت برطرف نمودن بی نظمی های ابعادی ساختمان.

۳-     پس از طراحی المان‌های نما، بر اساس طرح به دست آمده، براکت‌ها به وسیله بست‌های مکانیکی (پیچ یا پرچ) به دیوار پشتیبان یا زیرسازی فولادی متصل می‌شوند.

۴-     سوراخ های پشت سرامیک با استفاده از دستگاه و مته مخصوص ایجاد می شود.

 

۵-     بست (کلیپس) در داخل سوراخ های خزانه دار قرار گرفته و در جای خود محکم می شود.

۶-     پس از آن پروفیل های‌ قائم بر روی براکت‌ها به صورت شاغولی نصب می‌شوند.

۷-     در صورت لزوم در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست‌های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می‌شود.

۸-     پروفیل های افقی (رانرهای افقی) نیز بر روی پروفیل های قائم نصب می شوند.

۹-     پس از برپا کردن پروفیل های‌ قائم، بست‌های اصلی به پروفیل متصل می‌شوند.

۱۰-  در این مرحله فاصله‌دهنده بر روی گیره‌ها متصل شده و به وسیله بست‌های گیره در محل خود قفل می‌شوند.

۱۱-  نما به وسیله تکرار این فرآیند ساخته می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی “نصب خشک پنهان-کیل ” کلیک بفرمایید.

واحد آموزش، تحقیقات و پشتیبانی فنی شرکت پیشگامان معماری آریا

نظرات کاربران