چسبی در فضای داخلی

 “توصیه های فنی نصب سرامیک های پرسلانی با چسب پایه سیمان در فضای داخلی

⇐ برای نصب سرامیک پرسلانی در فضای داخلی بر روی انواع سطوح مختلف نظیر سیمان، بتن، گچبرگ، آکواپنل و… استفاده از پرایمر و چسب های پایه سیمان با مشخصات فنی C2TE S1 توصیه می شود. در ادامه ترتیب مراحل نصب این سرامیک ها در فضای داخلی توضیح داده شده است.

  • ابتدا سطح زیرکار را از نظر استحکام و عاری بودن از گرد و غبار و نیز هموار بودن بررسی نمایید.


  • به منظور کاهش جذب آب زیرکار و اتصال بهتر چسب به سطح زیرکار استفاده از دو دست پرایمر (آستر) توصیه می شود.
  • پس از خشک شدن پرایمر روی سطح (پس از یک ساعت) از چسب های پایه سیمان با مشخصات فنی C2TE  S1 برای نصب سرامیک استفاده کنید.

  • برای نصب سرامیک های ابعاد بزرگ (نظیر۶۰×۱۲۰ cm) از روش Combined استفاده کنید.(در این روش یک لایه از چسب روی سطح زیرکار با ماله دندانه دار نمره  ۱۰شیار دار می شود، سپس لایه نازکی از چسب با ماله ساده در پشت سرامیک اجرا شده و سرامیک ابتدا با اعمال فشار یکنواخت عمودی و سپس فشار به طرفین مطابق شماتیک پایین صفحه بر روی سطح مورد نظر نصب می شود).
  • عرض بند در فضای داخلی ۳-۵ mm می باشد. بندها را با پودر بندکشی سیمانی با مشخصات فنی CG2WA پُر کنید.
  • از گُوِه و کلیپس همتراز کننده استفاده کنید.
  • در فواصل حدود ۶-۸ متر به منظور تحمل تنش های بین کفپوش و زیرکار، درزهای انبساط در نظر گرفته شود و این درزها با مواد انعطاف پذیر پلی اورتان یا پروفیل های درز انبساط پر می شوند.
  • عرض مناسب برای درزهای انبساطی با پروفیل ۱۰ mm است. (در صورت عدم امکان استفاده از پروفایل درز انبساط می توان عرض همه بندها را یکسان در نظر گرفت (مثلاً ۵ mm) و در فواصل حدود ۶-۸ ml با استفاده از مواد انعطاف پذیر پلی اورتان بندها را پر کرد، سایر بندها هم با پودربندکشی پُر خواهند شد).


  • در تمامی مراحل کار نظافت سطح سرامیک ها کنترل شود.

برای دانلود فایل بر روی ” نصب با چسب پایه سیمان تک جزئی ” کلیک نمایید.

واحد آموزش، تحقیقات و پشتیبانی فنی شرکت پیشگامان معماری آریا

نظرات کاربران