NEWS & BLOG

اخبار

تغییرات فصل بیستم فهرست بهای ابنیه ۹۸

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۹۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ از سوی نظام فنی و اجرایی کشور به دستگاه‌ه

افتتاح هایپراستار ایران مال،بزرگترین هایپراستار ایران

هایپر استار بازار بزرگ ایران (ایران مال) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ افتتاح گردید . فضای کف هایپر