اداری

پروژه ها

واحد اداری اصفهان

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: اصفهان – خیابان توحید – مجتمع ا

PMA CERAMIC واحد اداری اصفهان

ساختمان اداری بهداشت کار

سیستم نصب: چسب محل پروژه: تهران – چهاراه پاسداران

PMA CERAMIC ساختمان اداری بهداشت کار

اداری شهرک سئول

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – خیابان سئول

PMA CERAMIC اداری شهرک سئول

اداری ساب نیرو

سیستم نصب؛ در بدنه: ملات اسکوپ چسبی   –   در کف: wet on wet محل

PMA CERAMIC اداری ساب نیرو
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

سیستم نصب کف : چسب ۱۰۵۴ محل پروژه : تهران – پونک

PMA CERAMIC دیوان عدالت اداری

اداری پتروشیمی لرستان

سیستم نصب کف : چسبی بدنه : ملات اسکوپ جسبی محل پروژه : لرستان –

PMA CERAMIC اداری پتروشیمی لرستان