ایستگاه مترو

پروژه ها

مترو کوی امام اصفهان

سیستم نصب: ملاتی محل پروژه: اصفهان – خیابان هزار جریب

PMA CERAMIC مترو کوی امام اصفهان

ایستگاه مترو سعدی – مشهد

سیستم نصب: ملات اسکوپ محل پروژه: مشهد – میدان سعدی

PMA CERAMIC ایستگاه مترو سعدی – مشهد

ایستگاه مترو شهر آفتاب

سیستم نصب : invisible محل پروژه : تهران – عوارضی قم شهر آفتاب

PMA CERAMIC ایستگاه مترو شهر آفتاب

ایستگاه مترو o3 سهروردی

سیستم نصب:چسب محل پروژه :تهران – خیابان سهروردی

PMA CERAMIC ایستگاه مترو o3 سهروردی