خدماتی

پروژه ها

رستوران وشنا

سیستم نصب: ملانی محل پروژه: سمنان

PMA CERAMIC رستوران وشنا

رستوران باگت – شعبه جردن

سیستم نصب: کف: wet on wet،    بدنه: ملات اسکوپ محل پروژه: تهران- جردن

PMA CERAMIC رستوران باگت – شعبه جردن

کافه بالتازار

سیستم نصب: چسب محل پروژه: تهران – بلوار دادمان

PMA CERAMIC کافه بالتازار

رستوران ساووی (SAVOY)

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: تهران – شهرک غرب

PMA CERAMIC رستوران ساووی (SAVOY)

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: تهران – خیابان شیخ بهائی جنوبی

PMA CERAMIC دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

ساختمان ترمینال مراغه

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: مراغه، میدان بسیج

PMA CERAMIC ساختمان ترمینال مراغه

دهکده آبی پارس

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – گرمدره

PMA CERAMIC دهکده آبی پارس