مسکونی

پروژه ها

ویلایی مهستان

سیستم نصب: چسب محل پروژه: دماوند – آبسرد

PMA CERAMIC ویلایی مهستان

مسکونی یاسمن

سیستم نصب: چسب محل پروژه: تهران – فرمانیه

PMA CERAMIC مسکونی یاسمن

ویلایی لواسان

سیستم نصب: چسب محل پروژه: لواسان کمربندی شهید رجایی

PMA CERAMIC ویلایی لواسان

مسکونی شخصی – (کوچه آبکار اصفهان)

سیستم نصب: ملاتی محل پروژه: اصفهان – خیابان علامه امینی شرقی &nb

PMA CERAMIC مسکونی شخصی – (کوچه آبکار اصفهان)

مسکونی شخصی – (خیابان میر اصفهان)

سیستم نصب: کف: wet on wet،   بدنه: چسبی محل پروژه: اصفهان – خیاب

PMA CERAMIC مسکونی شخصی – (خیابان میر اصفهان)

مجتمع مسکونی آفتابگردان

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه:  مشهد – بلوار صارمی

PMA CERAMIC مجتمع مسکونی آفتابگردان

مسکونی شخصی

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – الهیه

PMA CERAMIC مسکونی شخصی

پروژه مسکونی سروا

سیستم نصب : چسب محل پروژه : تهران – میدان هروی

PMA CERAMIC پروژه مسکونی سروا