هایپر

پروژه ها

فروشگاه رفاه زنجان

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: زنجان – بزرگراه ۲۲ بهمن

PMA CERAMIC فروشگاه رفاه زنجان

فروشگاه رفاه تهرانسر

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: تهران – تهرانسر

PMA CERAMIC فروشگاه رفاه تهرانسر

هایپر اکسون سور کیش – بامیک

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – زعفرانیه – بالاتر از تق

PMA CERAMIC هایپر اکسون سور کیش – بامیک

هایپر استار لواسان

سیستم نصب : WET ON WET محل پروژه:  لواسان – بلوار امام خمینی

PMA CERAMIC هایپر استار لواسان

هایپر استار کوروش

سیستم نصب : WET ON WET محل پروژه : تهران – اتوبان ستاری

PMA CERAMIC هایپر استار کوروش