نما

پروژه ها

تجاری رویای شرق پردیس

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – پردیس

PMA CERAMIC تجاری رویای شرق پردیس

دارلان دارو

سیستم نصب: Invisible – Keil محل پروژه: پردیس – پارک فناوری

PMA CERAMIC دارلان دارو

اداری دادمان

سیستم نصب: Invisible – Keil محل پروژه: تهران – شهرک غرب &#

PMA CERAMIC اداری دادمان

بانک رفاه سنندج

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: سنندج – خیابان سعدی

PMA CERAMIC بانک رفاه سنندج

مترو کوی امام اصفهان

سیستم نصب: چسب اسکوپ محل پروژه: اصفهان – خیابان هزار جریب

PMA CERAMIC مترو کوی امام اصفهان

تجاری کارستان

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – بلوار عدل

PMA CERAMIC تجاری کارستان