بانک

پروژه ها

بانک رفاه سنندج

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: سنندج – خیابان سعدی

PMA CERAMIC بانک رفاه سنندج

بانک صنعت و معدن – خرم آباد

سیستم نصب در نما: Invisible محل پروژه: لرستان – خرم آباد

PMA CERAMIC بانک صنعت و معدن – خرم آباد

اداره خزانه بانک ملت

سیتم نصب: Visible – Massa محل پروژه: تهران – خیابان دماوند

PMA CERAMIC اداره خزانه بانک ملت

سرپرستی بانک ملت استان گلستان

سیستم نصب: Invisible – Keil محل پروژه: گرگان – بلوار ناهار خوران

PMA CERAMIC سرپرستی بانک ملت استان گلستان

بانک کار آفرین – شعبه مرکزی

سیستم نصب: Invisible محل پروژه: تهران – چهارراه فرمانیه

PMA CERAMIC بانک کار آفرین – شعبه مرکزی

بانک صنعت و معدن یزد

سیستم نصب: ملات – اسکوپ محل پروژه: یزد – شهرک صنعتی خضرآباد

PMA CERAMIC بانک صنعت و معدن یزد