بیمارستان

پروژه ها

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – خیابان وحدت اسلامی

PMA CERAMIC بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

بیمارستان میلاد ارومیه

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: ارومیه – خیابان مولو

PMA CERAMIC بیمارستان میلاد ارومیه

بیمارستان محب کوثر

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – یوسف آباد

PMA CERAMIC بیمارستان محب کوثر

دی کلینیک شاهین شهر

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: اصفهان – شاهین شهر

PMA CERAMIC دی کلینیک شاهین شهر

مرکز جراحی سینای نور شهریار

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: شهریار – میدان فرمانداری

PMA CERAMIC مرکز جراحی سینای نور شهریار

بیمارستان باهنر کرمان

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرمان – ابتدای خیابان سپه

PMA CERAMIC بیمارستان باهنر کرمان

پلی کلینیک آزادی

سیستم نصب: Invisible – keil محل پروژه: تهران – خیابان آزادی

PMA CERAMIC پلی کلینیک آزادی