تجاری

پروژه ها

تجاری رویای شرق پردیس

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – پردیس

PMA CERAMIC تجاری رویای شرق پردیس

تجاری کارستان

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – بلوار عدل

PMA CERAMIC تجاری کارستان

مرکز تجاری اکومال

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرج – مشکین دشت

PMA CERAMIC مرکز تجاری اکومال

برج اداری – تجاری رایان

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – میدان شیخ بهایی

PMA CERAMIC برج اداری – تجاری رایان

مرکز تجاری نوبهار کرمانشاه

سیستم نصب نما: Invisible محل پروژه: کرمانشاه – چهارراه نوبهار

PMA CERAMIC مرکز تجاری نوبهار کرمانشاه

مجتمع تجاری خلیج فارس چیتگر

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – حاشیه دریاچه چیتگر

PMA CERAMIC مجتمع تجاری خلیج فارس چیتگر

مرکز تجاری شاپرک

سیستم نصب: Visible – Massa محل پروژه: تهران – بزرگراه رسالت

PMA CERAMIC مرکز تجاری شاپرک