خدماتی - تفریحی - آموزشی

پروژه ها

دانشگاه هنر و کشاورزی شاهد

سیستم نصب: Invisible محل پروژه: تهران – ابتدای اتوبان قم

PMA CERAMIC دانشگاه هنر و کشاورزی شاهد

تالار شورای شهر مشهد

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: مشهد – میدان شهدا

PMA CERAMIC تالار شورای شهر مشهد

دانشگاه آزاد واحد رودهن

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: رودهن – بلوار آیت ال

PMA CERAMIC دانشگاه آزاد واحد رودهن