درحال اجرا

پروژه ها

مسکونی اختر الهیه

سیستم نصب: Invisible محل پروژه: تهران – خیابان شریعتی

PMA CERAMIC مسکونی اختر الهیه

بانک صنعت و معدن شمس آباد

سیستم نصب: ملات اسکوپ محل پروژه: تهران – شهرک صنعتی شمس آباد

PMA CERAMIC بانک صنعت و معدن شمس آباد

مرکز تجاری البرزمال

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرج – حصارک –

PMA CERAMIC مرکز تجاری البرزمال

مهر ایرانیان کوهسنگی مشهد

سیستم نصب : Visible – Clips محل پروژه : مشهد – خیابان کوهس

PMA CERAMIC مهر ایرانیان کوهسنگی مشهد

مشهد مال

سیستم نصب : Invisible – Keil محل پروژه : مشهد – تقاطع بلوا

PMA CERAMIC مشهد مال