نما

پروژه ها
دسته بندی پروژه ها CATEGORIES
وضعیت پروژه ها PROJECTS STATUS

مسکونی اختر الهیه

سیستم نصب: Invisible محل پروژه: تهران – خیابان شریعتی

PMA CERAMIC مسکونی اختر الهیه

مترو کوی امام اصفهان

سیستم نصب: چسب اسکوپ محل پروژه: اصفهان – خیابان هزار جریب

PMA CERAMIC مترو کوی امام اصفهان

تجاری کارستان

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – بلوار عدل

PMA CERAMIC تجاری کارستان

مرکز تجاری اکومال

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرج – مشکین دشت

PMA CERAMIC مرکز تجاری اکومال

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – خیابان وحدت اسلامی

PMA CERAMIC بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی