تمام شده

پروژه ها
دسته بندی پروژه ها CATEGORIES
وضعیت پروژه ها PROJECTS STATUS

رستوران ساووی (SAVOY)

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: تهران – شهرک غرب

PMA CERAMIC رستوران ساووی (SAVOY)

نمایشگاه مرکزی بورگوارد

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – دهکده المپیک

PMA CERAMIC نمایشگاه مرکزی بورگوارد

نمایندگی BMW اصفهان

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: اصفهان – شیخ مفید

PMA CERAMIC نمایندگی BMW اصفهان

نمایندگی رنو – تویوتا

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: مشهد – بلوار فردوسی

PMA CERAMIC نمایندگی رنو – تویوتا

نمایندگی رنو – مشهد

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: مشهد – خیابان گاراژدار ها

PMA CERAMIC نمایندگی رنو – مشهد

مترو کوی امام اصفهان

سیستم نصب: ملاتی محل پروژه: اصفهان – خیابان هزار جریب

PMA CERAMIC مترو کوی امام اصفهان

مترو کوی امام اصفهان

سیستم نصب: چسب اسکوپ محل پروژه: اصفهان – خیابان هزار جریب

PMA CERAMIC مترو کوی امام اصفهان

فرودگاه بین المللی ارومیه

سیستم نصب: درکف: wet on wet    دربدنه: ملات اسکوپ محل پروژه: ارومیه

PMA CERAMIC فرودگاه بین المللی ارومیه