درحال اجرا

پروژه ها

ترمینال فرودگاهی سلام

سیستم نصب: در کف: wet on wet    در بدنه: ملات اسکوپ چسبی محل پروژه: ات

PMA CERAMIC ترمینال فرودگاهی سلام

مسکونی اختر الهیه

سیستم نصب: Invisible محل پروژه: تهران – خیابان شریعتی

PMA CERAMIC مسکونی اختر الهیه

مرکز تجاری البرزمال

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرج – حصارک –

PMA CERAMIC مرکز تجاری البرزمال

مهر ایرانیان کوهسنگی مشهد

سیستم نصب : Visible – Clips محل پروژه : مشهد – خیابان کوهس

PMA CERAMIC مهر ایرانیان کوهسنگی مشهد

مشهد مال

سیستم نصب : Invisible – Keil محل پروژه : مشهد – تقاطع بلوا

PMA CERAMIC مشهد مال