PROJECTS

تجاری

نمایشگاه مرکزی بورگوارد

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: تهران – دهکده المپیک

PMA CERAMIC نمایشگاه مرکزی بورگوارد

نمایندگی BMW اصفهان

سیستم نصب: چسبی محل پروژه: اصفهان – شیخ مفید

PMA CERAMIC نمایندگی BMW اصفهان

نمایندگی رنو – تویوتا

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: مشهد – بلوار فردوسی

PMA CERAMIC نمایندگی رنو – تویوتا

نمایندگی رنو – مشهد

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: مشهد – خیابان گاراژدار ها

PMA CERAMIC نمایندگی رنو – مشهد

شهر ابزار

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: تهران – بازار آهن شاد آباد

PMA CERAMIC شهر ابزار

تجاری کارستان

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: تهران – بلوار عدل

PMA CERAMIC تجاری کارستان

مرکز تجاری اکومال

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرج – مشکین دشت

PMA CERAMIC مرکز تجاری اکومال

شوروم ایکاپ

سیستم نصب: wet on wet محل پروژه: تهران – خیابان آزادی

PMA CERAMIC شوروم ایکاپ

مرکز تجاری البرزمال

سیستم نصب: Visible – Clips محل پروژه: کرج – حصارک –

PMA CERAMIC مرکز تجاری البرزمال