ایستگاه مترو سعدی – مشهد

ایستگاه مترو تمام شده فضای داخلی

سیستم نصب: ملات اسکوپ

محل پروژه: مشهد – میدان سعدی

مشتریان

مشتریان ما

نظرات کاربران