ایستگاه مترو G2 میدان شهدا مشهد

ایستگاه مترو تمام شده فضای داخلی

سیستم نصب : ملات اسکوپ

محل پروژه : مشهد – میدان شهدا

مشتریان

مشتریان ما

نظرات کاربران