ترمینال فرودگاهی سلام

تمام شده فرودگاه فضای داخلی

سیستم نصب: در کف: wet on wet    در بدنه: ملات اسکوپ چسبی

محل پروژه: اتوبان تهران قم – جنب فرودگاه امام خمینی

مشتریان

مشتریان ما

نظرات کاربران