WET ON WET

توصیه های فنی نصب سرامیک های پرسلانی با روشWet on Wet  در فضای داخلی

برای نصب سرامیک های پرسلانی بعنوان پوشش کف، بهترین روش نصب، اجرای یک زیرساخت صاف و هموار نظیر بتن، پلاستر سیمانی یا اجرای کفپوش موزائیکی است تا با استفاده از چسب های پایه سیمان مناسب اقدام به نصب سرامیک روی کف مورد نظر نمود. لکن در مواردی که دسترسی به زیرساخت صاف و هموار وجود نداشته باشد و امکانات اجرایی فراهم نباشد و یا زمان کافی نداشته باشیم با استفاده از روش “Wet on Wet” که ترکیبی از ملات ماسه-سیمان و چسب پایه سیمان می باشد می توان اقدام به نصب سرامیک نمود. در ادامه مراحل نصب به این روش شرح داده می شود.

مراحل نصب سرامیک در کف به روش Wet on Wet:

  • ابتدا از نظافت سطح و استحکام زیرکار اطمینان حاصل کنید.
  • از ملات ماسه-سیمان ۱:۴ استفاده کنید. توجه شود تراز نهایی ملات بایستی با در نظر گرفتن ضخامت سرامیک و چسب مصرفی لحاظ شود. (ملات ماسه سیمان در این روش با میزان آب کمتری نسبت به ملات معمول تهیه می شود)
  • ضخامت نرمال ملات ماسه-سیمان حدود ۵-۳ cm می باشد.
  • ملات ماسه-سیمان اجرا شده را با استفاده از شمشه و یا ابزارهایی نظیر کمپکتور دستی جهت جلوگیری از نشستهای احتمالی ناشی از بارگذاری و گذشت زمان متراکم کنید.

 

  •  سپس اقدام به قرار دادن سرامیک بر روی سطح و اعمال ضربه با استفاده از چکش لاستیکی بر سطح سرامیک جهت تراز نمودن آن نمایید.

 

  • در ادامه سرامیک را از روی سطح برداشته و با ماله دندانه دار چسب پایه سیمانی را که ازقبل آماده شده بر پشت سرامیک ها اجرا کرده (شیاردار کنید)  و آنها روی سطح نصب نمایید.

  • در فواصل حدود ۶-۸ ml به منظور تحمل تنش های بین کفپوش و زیرکار، درزهای انبساط در نظر گرفته شود و این درزها با مواد انعطاف پذیر پلی اورتان یا پروفیل های درز انبساط پر می شوند. عرض مناسب برای درزهای انبساطی با پروفیل ۱۰ mm است. (در صورت عدم امکان استفاده از پروفایل درز انبساط می توان عرض همه بندها را یکسان در نظر گرفت (مثلاً ۵ mm) و در فواصل حدود ۶-۸ ml با استفاده از مواد انعطاف پذیر پلی اورتان بندها را پر کرد، سایر بندها هم با پودربندکشی پُر خواهند شد).

  • در تمامی مراحل کار نظافت سطح سرامیک ها کنترل شود.

 

برای دانلود فایل بر روی  Wet on Wet کلیک بفرمایید.

 

واحد آموزش، تحقیقات و پشتیبانی فنی شرکت پیشگامان معماری آریا

 

 

 

 

 

نظرات کاربران